Новини

Конкурс за подкрепа на феминистки проекти

Краен срок: 9 юни 2019 г., 23:59 часа  Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на феминистки проекти с общ бюджет от 50 000 лева. Размерът на максималното финансиране, което един проект може да получи, е 5 000 лева, а срокът за кандидатстване е 23:59 часа на 9 юни 2019 г. Допустими за финансиране са […]

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ОПИК. Целта на процедурата е изграждане и развитие на съвременна инфраструктура за научноизследователска дейност и експертиза за провеждане на приложни научноизследователски […]

DiscoverEU – 3-и кръг за кандидатстване

Краен срок: 16 май 2019 г., 12:00 ч. (централноевропейско лятно часово време)  Навършил си 18 години и си гражданин на Европейския съюз? Опознай Европа с безплатни билети за влак! За да отговаряш на условията за участие, трябва да си роден/а между 2 юли 2000 г. (включително) и 1 юли 2001 г. г (включително), да си гражданин/ка […]

2019 #BeInclusive EU Sport Awards

Краен срок: 23 юли 2019 г., 12:00 брюкселско време  Конкурсът на Европейската комисия за награди #BeInclusive EU Sport ще отличи организациите, които използват силата на спорта, за да увеличат социалното включване на групите в неравностойно положение. Конкурсът е отворен за всяка организация или публичен орган, създаден в една от страните по програма Еразъм +, които успешно […]

BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) кани Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) да представи проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция […]

Фонд на фондовете избра посредник за изпълнение на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“

Фонд на фондовете (ФнФ) избра фонд мениджър за управлението на финансов инструмент (ФИ) „Микрокредитиране със споделен риск“. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бюджетът на инструмента е в размер на 26.4 млн. лв. и е разделен на девет обособени позиции, с ресурс […]

Национална програма „Иновации в действие“

Краен срок: 3 май 2019 г. включително  Училищата в страната могат да кандидатстват по национална програма „Иновации в действие“, която дава възможност за сътрудничество между иновативните училища, както и между иновативните и желаещите да станат такива. Училищните ръководства трябва да попълнят електронен формуляр в сайта https://ischools.mon.bg/ до 3 май 2019 г. включително. По всеки от двата […]

Акселераторска програма Primer

Краен срок: 15 май 2019 г.  Primer е акселераторска програма създадена и сертифицирана от европейската организация InnoEnergy и се осъществява в България от Cleantech Bulgaria. Целта на програмата е да обучи и подготви предприемачи с идеи, които имат бизнес и пазарен потенциал. Програмата е подходяща за индивиди и екипи в начален етап на развитие на тяхната […]

Годишни награди за доброволчество 2019

Краен срок: 12 май 2019 г.  ГЕРОИТЕ са годишни награди за доброволчество, организирани от TimeHeroes. С тях целим да отличаваме и насърчаваме доброволческите примери в България. Категории: – доброволци, – неправителствени организации, – компании, – журналисти. Церемонията по връчването на годишните награди ГЕРОИТЕ за доброволчество е нашия начин да кажем Благодаря на всички неуморни доброволци, които […]

Награди REGIOSTARS 2019

Краен срок: 9 май 2019 г., 23:59:59 CET  Наградите REGIOSTARS са ежегоден конкурс, организиран от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Той има за цел да идентифицира добрите практики в регионалното развитие и да отличи иновативните проекти, финансирани от ЕС, които могат да бъдат привлекателни и вдъхновяващи за други региони и ръководители на […]

« Предишна страница Следваща страница »