Новини

2019 #BeInclusive EU Sport Awards

Краен срок: 23 юли 2019 г., 12:00 брюкселско време  Конкурсът на Европейската комисия за награди #BeInclusive EU Sport ще отличи организациите, които използват силата на спорта, за да увеличат социалното включване на групите в неравностойно положение. Конкурсът е отворен за всяка организация или публичен орган, създаден в една от страните по програма Еразъм +, които успешно […]

BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) кани Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) да представи проектно/и предложение/я по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG16RFOP002-2.052 “Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция […]

Фонд на фондовете избра посредник за изпълнение на финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“

Фонд на фондовете (ФнФ) избра фонд мениджър за управлението на финансов инструмент (ФИ) „Микрокредитиране със споделен риск“. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бюджетът на инструмента е в размер на 26.4 млн. лв. и е разделен на девет обособени позиции, с ресурс […]

Национална програма „Иновации в действие“

Краен срок: 3 май 2019 г. включително  Училищата в страната могат да кандидатстват по национална програма „Иновации в действие“, която дава възможност за сътрудничество между иновативните училища, както и между иновативните и желаещите да станат такива. Училищните ръководства трябва да попълнят електронен формуляр в сайта https://ischools.mon.bg/ до 3 май 2019 г. включително. По всеки от двата […]

Акселераторска програма Primer

Краен срок: 15 май 2019 г.  Primer е акселераторска програма създадена и сертифицирана от европейската организация InnoEnergy и се осъществява в България от Cleantech Bulgaria. Целта на програмата е да обучи и подготви предприемачи с идеи, които имат бизнес и пазарен потенциал. Програмата е подходяща за индивиди и екипи в начален етап на развитие на тяхната […]

Годишни награди за доброволчество 2019

Краен срок: 12 май 2019 г.  ГЕРОИТЕ са годишни награди за доброволчество, организирани от TimeHeroes. С тях целим да отличаваме и насърчаваме доброволческите примери в България. Категории: – доброволци, – неправителствени организации, – компании, – журналисти. Церемонията по връчването на годишните награди ГЕРОИТЕ за доброволчество е нашия начин да кажем Благодаря на всички неуморни доброволци, които […]

Награди REGIOSTARS 2019

Краен срок: 9 май 2019 г., 23:59:59 CET  Наградите REGIOSTARS са ежегоден конкурс, организиран от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Той има за цел да идентифицира добрите практики в регионалното развитие и да отличи иновативните проекти, финансирани от ЕС, които могат да бъдат привлекателни и вдъхновяващи за други региони и ръководители на […]

Отворена покана за финансиране на проекти на TELUS International

Краен срок: 27 май 2019 г.  Отворена е втората покана 2019 за финансиране на проекти към читалища, училищни настоятелства, фондации, сдружения и други юридически лица с нестопанска цел от страна на Обществения борд на TELUS International в България. Те могат да бъдат насочени по приоритетите: образование, здравеопазване и опазване на околната среда. Максималната стойност, с която […]

ОПРЧР отваря за кандидатстване процедура „Подкрепа за устойчив бизнес ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефициенти по операцията са предприятия, подкрепени по процедури на ОПРЧР или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта. Целта на операцията е да разшири и завърши цикъла на планираната по ОПРЧР подкрепа за развитие на […]

Номинации за Youth Empowerment Policy Award

Краен срок: 26 април 2019 г.  Наградата ще подкрепи доказали се политики, които ефективно насърчават и разширяват местните, националните и международните решения за овластяване на младежта. За: Представители на международни организации, академични среди, неправителствени организации, парламенти, правителствени агенции и други. Наградите за бъдещи политики 2019 ще бъдат връчени по време на 141-то Общо събрание на IPU […]

« Предишна страница Следваща страница »