ТРЗ услуги и управление на персонала

 

На съвременните мениджъри е ясно, че един от основните лостове за повишаване конкурентоспособността на фирмата е осигуряване на мотивирани, лоялни, високоефективни професионалисти.

В този аспект управлението на персонала е управленска функция, свързана с формулиране и приемане на правилата за набиране и подбор на персонала, за изграждане на система за оценяване и заплащане и разработване на цялостна стратегия  в тази област. Мотивация, лидерство, комуникация, обучение трябва да бъдат обект на Вашата дейност, за да включите по-активно персонала в изпълнението на целите и задачите на фирмата.

Ние можем да Ви дадем ценни насоки  по всички въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси.