Вътрешен одит

 

Вътрешният одит е независима и обективна дейност, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията. Вътрешният одит помага на фирмата да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите чрез предоставяне на независимо мнение или извод. Вътрешният одитор може да  изрази мнение, да даде съвет, да предложи обучение и други идеи, предназначени да подобряват процесите на управление на риска и контрола.

При осъществяване на вътрешен одит ние спазваме принципите на компетентност и професионална грижа, независимост и безпристрастност, обективност, почтеност и поверителност.

Ние Ви предлагаме професионалисти, работещи със старание и отговорност.