Международен семинар „Иновации в развитието на селскостопанските капацитети”, Израел 2019 г.

В периода 17-22 ноември 2019 г. в Израел ще се проведе международен семинар на тема „Иновации в изграждането на селскостопански капацитет: насърчаване на развитието на селското стопанство, организиран от Израелската агенция за международно сътрудничество за развитие. Събитието е насочено към декани и директори на селскостопански академични институции, земеделски научноизследователски и развойни организации и селскостопански колежи.

Основните теми на семинара ще бъдат във връзка с пренасочването на хода на селскостопанските изследвания и педагогическите програми и прилагането на иновации в системите за изграждане на селскостопанския капацитет. Общата цел на мероприятието е да предостави възможност на участниците да се запознаят с институциите, изграждащи академичната и педагогическа система за подпомагане на селското стопанство, която се оказа успешна в ускоряването на развитието на  селските райони. Присъстващите ще имат възможност да оценят потенциалната адаптация на съответните стратегии и да обсъдят възможни бъдещи партньорства с международни компании.

Обучението ще се проведе на английски език. Кандидатите се приканват да насочат кандидатурата си през най-близката израелска дипломатическа мисия. Желаещите трябва да представят своята автобиография и попълнен и подписан формуляр за здравна декларация (приложена) в посолството на Израел.

Срокът за записване е до 20 септември 2019 г.

За повече информация, може да се свържете с посочения координатор: MASHAV International Agricultural Training Center Israel’s Agency for International Development Cooperation – Ministry of Foreign Affairs, tel:  972-9-8328241, е-mail: info@matc.org.il

Изтгочник Агенция за малки и сердни предприятия