Управленска отчетност

 

Исторически погледнато, управленското счетоводство не предоставя необходимата информация, която да подпомага вземането на стратегически управленски решения. Набляга се на контрола на оперативно ниво и техники като бюджетиране на паричните потоци и определяне на себестойност. Затова мениджъри и собственици често се оплакват, че имат много оперативна информация, която не е актуална.

 Ние ще Ви помогнем да изградите Ваша собствена система  за управленска отчетност, която ще Ви дава възможност  да вземате, както ежедневните оперативни решения, така и дългосрочни стратегически решения.