Счетоводство

В световен мащаб все повече се засилва тенденцията за  ползване на външни консултантски и счетоводни фирми за подпомагане на бизнеса. Това ще доведе до намаляване на разходите за издръжка на счетоводител или цял счетоводен отдел,  до спестяване време и важни  ресурси. Вие можете спокойно  да се съсредоточите върху основната си дейност  в променящите се бизнес условия.

Ние можем да Ви предложим  цялостно счетоводно обслужване, годишно счетоводно приключване, изготвяне на счетоводни експертизи, счетоводни консултации, съдействие при данъчни ревизии, обжалване на административни актове и др.

Винаги ще разполагате с актуална информация за важни законодателни промени.