Стартира десетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд

Петък (на 05.07.2019г.) в сградата на Общ. Варна информационен ден по Десета конкурсна сесия на Национален иновационен фонд 2019
https://www.sme.government.bg/…