ПУБЛИКУВАНЕ ГФО НА СИНДИКАТ ЧЕРНОМОРСКИ ТУРИЗЪМ

СНЦ СИНДИКАТ ЧЕРНОМОРСКИ  ТУРИЗЪМ ПУБЛИКУВА СВОЯ  ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 година

gbo sindikat 2018 г.