Награди REGIOSTARS 2019

Краен срок: 9 май 2019 г., 23:59:59 CET 
Наградите REGIOSTARS са ежегоден конкурс, организиран от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия. Той има за цел да идентифицира добрите практики в регионалното развитие и да отличи иновативните проекти, финансирани от ЕС, които могат да бъдат привлекателни и вдъхновяващи за други региони и ръководители на проекти.
Участвайте с Вшия иновативен си проект, финансиран от ЕС! Кандидатствайте за наградите #RegioStars 2019 и може да сте един от щастливите победители.
Категории награди 2019:
Категория 1 – SMART GROWTH: Насърчаване на цифровата трансформация
Категория 2 – УСТОЙЧИВ РЪСТ: Свързване на зелено, синьо и сиво
Категория 3 – ВКЛЮЧВАЩ РЪСТ: Борба с неравенствата и бедността
Категория 4 – Градско развитие: Изграждане на устойчиви на климата градове
Категория 5 – Тема на годината 2019: Модернизиране на здравните услуги
Могат да участват всички проекти, които са получили финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) (включително Интеррег), Кохезионния фонд (КФ), Европейския социален фонд (ЕСФ), програмите Interreg IPA-CBC или Interreg ENI-CBC (Инструмент за предприсъединителна помощ, Европейски съюз) Инструмент за съседство). По отношение на периодите на финансиране са допустими проекти както от периода 2007-2013 г., така и от периода 2014—2020 г.

За повече информация вижте тук