Как да разработим успешен проект и да получим финансиране от ЕС

17498547_1183131075128107_8688916114073779645_n

„Как точно се пише един проект?“, „Наистина ли има точно определени думи, които трябва да се използват?“, „Бих ли могъл да се справя сам?“ са само част от въпросите, с които сме се сблъсквали през годините.

Въпросите са много, но какво всъщност трябва да знаем, за да се получи добро проектно предложение, имащо потенциала да се пребори с конкуренцията и да получи финансиране? Успехът е свързан с изпълнението на няколко основни стъпки, през които всеки участник трябва да премине.

Колкото и елементарно да звучи, най-важното е да знаем за какво точно искаме да кандидатстваме с нашия проект. Не просто да искаме да участваме, а да имаме конкретна проектна идея, продиктувана от ясни потребности и предледваща конкретни цели и резултати. Дали става въпрос за проект, насочен към инвестиция, иновация, обучение или друго, няма значение. Трябва да формулираме целите си, както и резултатите, които желаем да постигнем и да вярваме, че нашата идея наистина заслужава да бъде финансирана. Ако направим това, първата стъпка е изпълнена.

До тук всичко е ясно – концепцията е изчистена и готова за разписване. Следва да намерим подходяща продецура, по която може да кандидатстваме с проектно предложение. Такива, както писахме в предходна статия, периодично се обявяват по оперативните програми, като препоръчваме бизнесът да следи с най-голямо внимание ОП „Иновации и конкурентоспособност“, предоставяща най-много възможности за компаниите.

Стигаме до момента, в който е обявена процедура, в която вашата проектна идея попада. Сега следва да разгледате внимателно документа, наречен Насоки (условия) за кандидатстване. Там се съдържа цялата информация, която ви е необходима, за да разберете дали сте допустим кандидат по процедурата, дали дейността, която искате да получи финансиране е допустима, какви разходи може да извършите. Тук трябва да бъдете много внимателни. Обикновено Насоките за кандидатстване са много обемни, съдържат препратки към регламенти и директиви на ЕС и имат терминология, която може да ви се стори напълно неразбираема. Ако това е така, трябва да потърсите помощ от ваши близки или познати, юристи, счетоводители или просто хора, които вече са се сблъсквали с материята. Ако нямате достъп до такива хора, може да се обърнете за консултация към Държавния орган, който предоставя финансирането, да посетите информационен ден или да се доверите на консултант с опит в областта.

Следващата стъпка, след като се уверите, че това е вашата процедура, е да проверите внимателно документите, които ще се изискват от вас на етап кандидатстване. Тоест тези, които ще приложите към проектното предложение, както и тези, които ще трябва да предоставите, ако проектът ви бъде одобрен. Защото, ако всичко при вас е изрядно, проектът се е преборил с конкуренцията, но се оказва, че имате проблем с някой от документите, който трябва да представите на етап подписване на договор, то тогава целият ви труд може да се окаже напразен.

Тук е моментът да подчертаем, че критериите за оценка, които са публични за всяка схема също трябва да бъдат разгледани внимателно. Огледайте ги няколко пъти, опитайте се да пресметнете точките, които бихте събрали и тогава решете окончателно дали да участвате. Ако проектната ви идея не може да събере минималния брой точки, за да участва в класирането, то тогава моментът за вас все още не е подходящ и е добре да изчакате друга възможност.

До тук с техническата страна при подготовката на проекта. Нека да проследим какво се случва с творческата част. Когато започваме разработването на проекта, е много важно да мислим за нашия проект като за идея, която трябва да представим пред хора, нямащи нашите познания в съответната област. Проектът трябва да е написан на разбираем език, защото оценителите, които го четат, много често не са специалисти в сектора, в който ние работим. Те трябва да разберат вашата идея, да успеят да вникнат в съдържанието й, така че да я оценят максимално високо. Много често сме виждали проекти, написани на толкова сложен технически език, че и  кандидатът трудно би се ориентирал в тях. Не е изненада, че не са били одобрени. Разбира се, това не означава, че трябва да сме повърхностни. Напротив, трябва да сме задълбочени и да представим ясно обекта на проекта, както и ефекта му върху нашето предприятие; какви ще са резултатите от проекта и как той ще подобри нашето положение като компания – по отношение на капацитета ни – производствен или управленски, или като позиции на пазара и дори като развитие, което ще постигнем вътре в нашата организация. Затова бъдете ясни и максимално конкретни. Където е приложимо, използвайте измерими резултати.

И отново искаме да ви уверим, че не съществуват определени думи, които са валидни при писането на проекти. Всеки проект е уникален сам по себе си. В него се представят вашата компания и вашите идеи. Не изкривявайте проекта, за да го нагодите към изискванията на програмата, защото тогава може да обещаете неща, които в последствие няма да успеете да изпълните и това ще ви донесе само неприятности. За да бъде успешен един проект, трябва ясно да прецените какво можете да постигнете и да го напишете така, че да бъдете убедителни. Това е най-добрата тактика за успех. Всичко останало, което може да чуете: че без протекции, проектът няма да мине; че без използването на подходящия консултант, няма как да се случат нещата, вече не са валидни. Критериите и правилата са изчистени, просто трябва да намерите подходяща процедура за вашата проектна идея и да представите добре обекта на проекта.

И накрая нашият съвет е:

Опитвайте! Не се страхувайте, че няма да успеете! Макар и трудно и времеемко, кандидатстването за безвъзмездна помощ дава допълнителен шанс на вашата компания да получи финансиране за дейността си, което винаги е нужно, за да може бизнесът ви да се развива, да достига до нови клиенти и пазари, а вие да се превърнете в един по-успешен предприемач.

Източник: www.herstartup.today